Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Pilängskolan

  F-6
  267
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  85%
  Data saknas
  Högt
  95%
  För få svarande
  Medel
  11,6
  Medel
  8,4
  Medel
  8,3
  För få svarande
  Lågt
  8,1
  Lågt
  8,0
  Medel
  6,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat