Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Västervångskolan 7-9

  7-9
  353
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  228,4
  Medel
  75%
  Medel
  83%
  Medel
  85%
  Medel
  86%
  Medel
  86%
  Lågt
  9,9
  Lågt
  12,2
  Medel
  8,1
  Medel
  14,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat