Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Montessoriskolan i Bjärred

  F-9
  185
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Medel
  96%
  Data saknas
  Medel
  15,5
  Medel
  17,5
  Medel
  15,0
  Data saknas
  Högt
  16,2
  Högt
  17,3
  Högt
  15,0
  Data saknas
  Högt
  260,4
  Högt
  89%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  14,2
  Högt
  15,4
  Data saknas
  Högt
  16,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat