Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hubertusgården

  F-6
  178
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  99%
  Högt
  98%
  Data saknas
  Medel
  12,9
  Medel
  16,6
  Medel
  12,9
  Data saknas
  Medel
  13,6
  Högt
  15,9
  Medel
  13,4
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat