Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Lerbäckskolan 7-9

  7-9
  277
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  256,0
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  14,6
  Högt
  15,8
  För få svarande
  Högt
  17,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat