Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sankt Thomas Skola

  F-9
  126
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Medel
  14,5
  Medel
  15,3
  Medel
  13,0
  Data saknas
  Högt
  14,8
  Högt
  15,9
  Högt
  14,9
  Data saknas
  Högt
  256,5
  Medel
  78%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  För få svarande
  Medel
  13,8
  För få svarande
  Medel
  16,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat