Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Svaneskolan

  7-9
  359
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  264,8
  Högt
  91%
  Högt
  100%
  Medel
  93%
  Medel
  94%
  Högt
  95%
  Högt
  13,2
  Högt
  15,2
  För få svarande
  Högt
  17,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat