Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vikingaskolan

  F-9
  389
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  96%
  Högt
  100%
  Högt
  94%
  Medel
  13,8
  Medel
  15,7
  Medel
  12,2
  För få svarande
  Medel
  14,1
  Medel
  13,4
  Medel
  11,6
  Lågt
  5,0
  Medel
  224,6
  Medel
  72%
  Lågt
  76%
  Medel
  76%
  Medel
  76%
  Medel
  76%
  Högt
  14,3
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  15,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat