Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Apelgårdsskolan

  F-9
  323
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  57%
  Data saknas
  Medel
  64%
  Data saknas
  Medel
  9,7
  Medel
  3,9
  Medel
  6,4
  Data saknas
  Lågt
  8,3
  Lågt
  6,5
  Medel
  7,1
  Lågt
  163,6
  Lågt
  31%
  Lågt
  50%
  Lågt
  38%
  Lågt
  48%
  Lågt
  50%
  Lågt
  3,1
  För få svarande
  Medel
  7,5
  Lågt
  11,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat