Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bulltoftaskolan

  F-6
  287
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  93%
  Medel
  96%
  För få svarande
  Medel
  10,2
  Medel
  12,5
  Medel
  11,0
  Medel
  4,5
  Medel
  12,7
  Lågt
  11,2
  Medel
  11,4
  Lågt
  5,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat