Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Gullviksskolan

  F-6
  301
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  83%
  Medel
  95%
  Medel
  86%
  Medel
  13,0
  Medel
  16,3
  Medel
  10,6
  Medel
  9,6
  Medel
  12,6
  Högt
  16,3
  Medel
  12,9
  Högt
  10,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat