Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Gullviksskolan

  F-6
  301
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  70%
  Lågt
  79%
  Lågt
  8%
  Medel
  10,6
  Medel
  15,0
  Medel
  10,1
  För få svarande
  Medel
  13,0
  Högt
  15,3
  Lågt
  11,4
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat