Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kirsebergsskolan

  F-9
  482
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  70%
  Lågt
  86%
  Medel
  77%
  För få svarande
  Medel
  12,9
  Medel
  8,9
  Medel
  7,4
  För få svarande
  Medel
  14,6
  Lågt
  10,9
  Lågt
  5,3
  Medel
  207,4
  Lågt
  62%
  Lågt
  75%
  Lågt
  71%
  Lågt
  71%
  Lågt
  75%
  Lågt
  9,1
  Medel
  14,4
  Medel
  9,0
  Lågt
  13,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat