Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Lindeborgsskolan

  F-9
  665
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  93%
  Medel
  93%
  Data saknas
  Medel
  11,7
  Medel
  13,4
  Medel
  9,2
  Data saknas
  Medel
  12,7
  Medel
  12,7
  Medel
  12,4
  Data saknas
  Medel
  209,6
  Lågt
  61%
  Lågt
  72%
  Lågt
  67%
  Lågt
  69%
  Lågt
  72%
  Lågt
  7,4
  Lågt
  12,0
  Data saknas
  Lågt
  13,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat