Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Rosengårdsskolan

  F-6
  301
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  83%
  För få svarande
  Medel
  84%
  Data saknas
  Medel
  6,7
  Medel
  3,8
  Medel
  4,0
  Data saknas
  Lågt
  6,0
  Lågt
  6,1
  Lågt
  2,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat