Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Segevångsskolan

  F-6
  261
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Medel
  92%
  Lågt
  43%
  Medel
  12,3
  Medel
  13,5
  Medel
  11,3
  För få svarande
  Lågt
  11,1
  Lågt
  11,6
  Medel
  11,6
  Medel
  8,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat