Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Slottsstadens skola

  7-9
  449
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  229,0
  Medel
  73%
  Medel
  84%
  Medel
  80%
  Medel
  79%
  Medel
  83%
  Medel
  11,7
  Medel
  13,6
  Medel
  8,8
  Medel
  15,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat