Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sofielundsskolan

  F-9
  456
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  68%
  Medel
  91%
  Medel
  69%
  För få svarande
  Medel
  11,8
  Medel
  7,3
  Medel
  5,9
  För få svarande
  Lågt
  7,6
  Lågt
  6,1
  Lågt
  4,8
  Lågt
  141,5
  Lågt
  35%
  Lågt
  45%
  Lågt
  38%
  Lågt
  43%
  Lågt
  45%
  Lågt
  6,0
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  8,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat