Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Västra Hamnens skola

  F-9
  387
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  81%
  Medel
  96%
  Data saknas
  Medel
  13,2
  Medel
  16,7
  Medel
  12,4
  För få svarande
  Medel
  13,6
  Medel
  15,1
  Medel
  13,4
  För få svarande
  Medel
  246,2
  Högt
  92%
  Högt
  100%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Medel
  12,7
  Medel
  14,1
  För få svarande
  Högt
  16,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat