Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Glimåkraskolan

  F-6
  174
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  82%
  Lågt
  85%
  För få svarande
  Medel
  11,4
  Medel
  12,6
  Medel
  9,8
  För få svarande
  Lågt
  12,0
  Lågt
  8,8
  Lågt
  9,6
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat