Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Rutgerskolan

  F-6
  222
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  92%
  Medel
  93%
  För få svarande
  Medel
  10,8
  Medel
  14,0
  Medel
  9,1
  För få svarande
  Medel
  12,6
  Lågt
  11,9
  Medel
  12,1
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat