Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Klågerupskolan

  F-9
  441
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  97%
  Högt
  98%
  Data saknas
  Medel
  12,4
  Medel
  15,0
  Medel
  13,3
  För få svarande
  Lågt
  11,1
  Medel
  13,9
  Medel
  13,4
  För få svarande
  Medel
  230,9
  Medel
  85%
  Högt
  100%
  Medel
  85%
  Medel
  85%
  Medel
  87%
  Medel
  12,4
  Medel
  13,8
  För få svarande
  Högt
  17,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat