Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Lindesborgsskolan

  F-6
  334
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Medel
  92%
  För få svarande
  Medel
  10,4
  Medel
  11,9
  Medel
  8,9
  För få svarande
  Lågt
  10,5
  Lågt
  11,8
  Lågt
  10,1
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat