Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Liljeborgsskolan 7-9

  7-9
  445
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  232,6
  Medel
  72%
  Medel
  80%
  Medel
  78%
  Medel
  78%
  Medel
  80%
  Medel
  10,1
  Lågt
  11,5
  För få svarande
  Medel
  14,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat