Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Skanör Falsterbo Montessorisk.

  F-9
  153
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  83%
  Lågt
  75%
  För få svarande
  Medel
  12,1
  Medel
  17,5
  Medel
  13,4
  Data saknas
  Medel
  13,4
  Högt
  15,9
  Medel
  13,3
  Data saknas
  Högt
  271,6
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  14,1
  Medel
  13,9
  Data saknas
  Högt
  18,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat