Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Backaskolan

  F-6
  293
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  90%
  Medel
  97%
  För få svarande
  Medel
  11,2
  Medel
  14,7
  Medel
  13,8
  För få svarande
  Lågt
  11,7
  Medel
  13,9
  Medel
  13,6
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat