Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Årbyskolan F-9

  F-9
  612
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  76%
  Lågt
  76%
  Data saknas
  Medel
  9,8
  Medel
  10,6
  Medel
  7,5
  Medel
  7,8
  Lågt
  9,5
  Lågt
  11,1
  Lågt
  7,9
  Medel
  8,3
  Lågt
  180,1
  Lågt
  41%
  Lågt
  49%
  Lågt
  45%
  Lågt
  49%
  Lågt
  49%
  Lågt
  7,5
  Data saknas
  Data saknas
  Lågt
  11,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat