Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hållstaskolan F-6

  F-6
  150
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  85%
  Medel
  92%
  Data saknas
  Medel
  13,2
  Medel
  13,9
  Medel
  13,0
  Data saknas
  Lågt
  11,5
  Lågt
  11,7
  Lågt
  9,8
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat