Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Östra skolan

  F-6
  194
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  86%
  Medel
  94%
  För få svarande
  Medel
  11,9
  Medel
  11,8
  Medel
  8,6
  Medel
  8,3
  Lågt
  11,5
  Lågt
  9,3
  Lågt
  9,3
  Medel
  9,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat