Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Östra skolan

  F-6
  194
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  74%
  Lågt
  71%
  Lågt
  8%
  För få svarande
  Medel
  11,5
  Medel
  10,7
  Medel
  9,1
  För få svarande
  Lågt
  10,5
  Lågt
  10,5
  Lågt
  5,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat