Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Västra skolan

  F-6
  238
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Medel
  97%
  Medel
  76%
  Medel
  11,0
  Medel
  14,4
  Medel
  9,3
  Medel
  5,3
  Lågt
  12,0
  Lågt
  11,7
  Lågt
  9,3
  Lågt
  5,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat