Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Västra skolan

  F-6
  238
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  83%
  Medel
  93%
  Medel
  83%
  Medel
  13,7
  Medel
  14,4
  Medel
  9,5
  Medel
  10,5
  Medel
  12,8
  Lågt
  12,4
  Lågt
  10,5
  Högt
  13,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat