Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Stenkullaskolan

  F-6
  152
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  Lågt
  87%
  Data saknas
  Medel
  15,2
  Medel
  14,0
  Medel
  15,1
  Data saknas
  Högt
  15,5
  Medel
  14,6
  Högt
  15,4
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat