Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Marmorbyns skola

  F-6
  93
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  94%
  Lågt
  86%
  Data saknas
  Medel
  11,5
  För få svarande
  Medel
  9,0
  Data saknas
  Medel
  13,0
  Medel
  13,0
  Medel
  11,8
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat