Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Botkyrka Friskola F-9

  F-9
  397
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  85%
  Lågt
  88%
  Data saknas
  Medel
  13,7
  Medel
  16,4
  Medel
  10,9
  Medel
  7,3
  Medel
  12,7
  Högt
  16,0
  Lågt
  10,7
  Medel
  6,0
  Medel
  238,3
  Medel
  71%
  Medel
  82%
  Medel
  78%
  Medel
  76%
  Medel
  82%
  Medel
  11,8
  Lågt
  11,7
  Högt
  11,1
  Medel
  15,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat