Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Birkaskolan

  F-9
  309
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  96%
  Medel
  95%
  Data saknas
  Medel
  13,7
  Medel
  15,7
  Medel
  13,7
  Data saknas
  Medel
  13,7
  Medel
  15,0
  Högt
  14,4
  Data saknas
  Högt
  279,1
  Högt
  97%
  Högt
  100%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  13,4
  Högt
  15,4
  Data saknas
  Högt
  17,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat