Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Färentuna skola

  F-6
  244
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  99%
  Medel
  95%
  För få svarande
  Medel
  15,0
  Medel
  16,5
  Medel
  13,1
  För få svarande
  Medel
  14,1
  Högt
  15,6
  Medel
  13,1
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat