Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fjällenskolan

  F-9
  775
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Medel
  91%
  För få svarande
  Medel
  12,3
  Medel
  15,0
  Medel
  11,1
  För få svarande
  Lågt
  12,2
  Medel
  14,4
  Medel
  13,4
  För få svarande
  Medel
  233,3
  Medel
  75%
  Högt
  96%
  Medel
  83%
  Medel
  86%
  Medel
  91%
  Medel
  10,6
  Medel
  14,0
  För få svarande
  Medel
  15,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat