Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Montessoriskolan Castello

  F-9
  202
  Fristående
  Jämför
  Copyright Ryno Quantz 2019

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  100%
  Högt
  99%
  Data saknas
  Medel
  13,8
  Medel
  17,7
  Medel
  13,8
  Data saknas
  Medel
  13,6
  Högt
  17,3
  Högt
  14,4
  Data saknas
  Medel
  241,6
  Medel
  78%
  Medel
  84%
  Medel
  81%
  Medel
  81%
  Medel
  84%
  Högt
  13,6
  Högt
  16,2
  För få svarande
  Högt
  17,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat