Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Stavsborgsskolan

  1-9
  419
  Kommunal
  Jämför
  Copyright Ryno Quantz 2019

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  81%
  Lågt
  81%
  Data saknas
  Medel
  12,4
  Medel
  13,5
  Medel
  12,0
  För få svarande
  Medel
  12,4
  Lågt
  12,6
  Lågt
  11,2
  För få svarande
  Högt
  249,2
  Medel
  85%
  Medel
  92%
  Medel
  88%
  Medel
  92%
  Medel
  92%
  Högt
  13,8
  Lågt
  12,2
  För få svarande
  Medel
  15,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat