Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Säbyskolan

  F-9
  438
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  77%
  Medel
  93%
  Medel
  84%
  Medel
  11,5
  Medel
  12,4
  Medel
  11,0
  Medel
  7,9
  Medel
  12,7
  Medel
  12,7
  Lågt
  11,1
  Medel
  6,3
  Medel
  226,9
  Högt
  89%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Lågt
  9,0
  För få svarande
  Data saknas
  Medel
  15,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat