Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Söderby friskola

  F-9
  255
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Medel
  94%
  Data saknas
  Medel
  10,9
  Medel
  11,5
  Medel
  11,9
  Data saknas
  Lågt
  10,3
  Lågt
  11,9
  Lågt
  11,1
  Data saknas
  Medel
  232,0
  Högt
  89%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Medel
  10,0
  Medel
  13,7
  Data saknas
  Medel
  15,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat