Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ekillaskolan

  7-9
  438
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  198,8
  Lågt
  65%
  Lågt
  74%
  Lågt
  71%
  Lågt
  69%
  Lågt
  72%
  Medel
  10,3
  Medel
  14,0
  Medel
  7,8
  Medel
  14,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat