Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Wasaskolan

  F-9
  599
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  88%
  Data saknas
  Medel
  87%
  För få svarande
  Medel
  11,0
  Medel
  9,6
  Medel
  9,8
  För få svarande
  Lågt
  11,4
  Lågt
  11,3
  Högt
  10,1
  Medel
  223,2
  Lågt
  56%
  Medel
  82%
  Lågt
  71%
  Medel
  76%
  Medel
  79%
  Medel
  10,2
  Data saknas
  Högt
  11,4
  Lågt
  12,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat