Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vittra Sollentuna

  F-9
  262
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  58%
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  Medel
  16,9
  Medel
  7,3
  För få svarande
  Högt
  16,0
  Högt
  16,0
  Lågt
  10,8
  För få svarande
  Högt
  247,7
  Lågt
  66%
  Medel
  77%
  Lågt
  69%
  Medel
  77%
  Medel
  77%
  Medel
  10,8
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  15,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat