Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Alla Nationers Fria Skola

  F-9
  150
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  För få svarande
  Data saknas
  För få svarande
  För få svarande
  Medel
  10,5
  Medel
  4,8
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  7,1
  Lågt
  3,4
  Lågt
  3,6
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Lågt
  7,0
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  10,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat