Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Alzahraa Akademi

  F-9
  231
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  81%
  Data saknas
  Medel
  83%
  Data saknas
  Medel
  10,6
  Medel
  7,2
  Medel
  8,8
  Data saknas
  Lågt
  10,9
  Lågt
  9,0
  Medel
  9,2
  Lågt
  192,0
  Lågt
  48%
  Lågt
  71%
  Lågt
  62%
  Lågt
  57%
  Lågt
  67%
  Lågt
  8,4
  Data saknas
  Data saknas
  Lågt
  11,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat