Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Enbacksskolan

  F-9
  420
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  98%
  Högt
  98%
  Högt
  97%
  För få svarande
  Medel
  14,5
  Medel
  11,6
  Medel
  10,1
  För få svarande
  Medel
  14,1
  Lågt
  11,0
  Högt
  11,0
  Medel
  232,3
  Medel
  83%
  Medel
  85%
  Medel
  85%
  Medel
  85%
  Medel
  85%
  Medel
  11,4
  Högt
  16,6
  Högt
  10,1
  Medel
  14,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat