Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Grimstaskolan

  F-9
  603
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  90%
  Lågt
  91%
  Högt
  91%
  Medel
  12,5
  Medel
  14,9
  Medel
  9,3
  Medel
  10,8
  Medel
  13,9
  Medel
  14,3
  Lågt
  10,3
  Medel
  8,9
  Medel
  214,5
  Medel
  69%
  Medel
  78%
  Medel
  75%
  Medel
  77%
  Medel
  78%
  Medel
  9,8
  Högt
  15,1
  Medel
  8,9
  Medel
  14,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat