Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hässelby Villastads skola

  F-9
  895
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  98%
  Högt
  98%
  Data saknas
  Medel
  12,3
  Medel
  15,5
  Medel
  12,8
  Data saknas
  Medel
  13,8
  Högt
  15,6
  Högt
  13,9
  För få svarande
  Medel
  243,9
  Medel
  86%
  Medel
  91%
  Medel
  87%
  Medel
  89%
  Medel
  89%
  Högt
  12,7
  Medel
  14,7
  För få svarande
  Medel
  15,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat