Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hässelbygårdsskolan

  F-9
  552
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  För få svarande
  Medel
  78%
  Medel
  8,9
  Medel
  12,7
  Medel
  12,7
  Data saknas
  Lågt
  12,1
  Lågt
  11,8
  Medel
  12,5
  För få svarande
  Medel
  209,9
  Lågt
  54%
  Lågt
  69%
  Lågt
  65%
  Lågt
  66%
  Lågt
  66%
  Lågt
  7,4
  För få svarande
  Medel
  9,5
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat