Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Mariaskolan

  F-9
  792
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  94%
  Medel
  96%
  Data saknas
  Medel
  13,9
  Medel
  16,9
  Medel
  13,2
  För få svarande
  Medel
  13,6
  Högt
  16,6
  Medel
  13,4
  För få svarande
  Högt
  248,7
  Medel
  87%
  Medel
  89%
  Medel
  88%
  Medel
  89%
  Medel
  89%
  Medel
  11,9
  Högt
  16,3
  För få svarande
  Högt
  17,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat