Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nälstaskolan

  F-6
  583
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  Högt
  98%
  För få svarande
  Medel
  13,5
  Medel
  17,1
  Medel
  14,3
  Data saknas
  Högt
  14,6
  Högt
  17,2
  Högt
  15,1
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat